larger smaller reset
Yahudi dan Islam


Tokoh-tokoh Yahudi yang Merusak Pemikiran

Jews-Against-JihadKEBENCIAN kaum Yahudi terhadap umat Islam selalu menjadi sebuah perbincangan serius di dalam Al Qur'an. Allah berkali-kali menjelaskan sifat kaum ini yang sungguh tidak rela ketika Islam tumbuh menjadi agama yang benar. Salah satu misi tersebut kini banyak diemban oleh para orientalis Yahudi. Salahsatunya adalah Abraham Geiger (1810-1874).  Bisa dikata Geiger adalah orang yang pertama kali mengatakan Al Qur'an dipengaruhi agama Yahudi.

 

Yahudi dan Percaturan Dunia

yahudi-dunia1Dewasa ini, telah terdapat data-data bahwa Yahudi memprediksikan tahun 2012 ini akan terjadi huru-hara. Mereka telah memiliki rencana (skenario) bahwa manusia akan dimusnahkan, dan tinggallah mereka saja yang ada di muka bumi ini. Sehingga dari penduduk bumi yang kira-kira berjumlah 6-7 milyar orang, akan tersisa sekitar 500 juta orang saja dari kalangan mereka (sebagaimana hal ini tertera dalam Monumen Georgia Stone).

 

Asal-usul Yahudi

dsbi-8-... penyebutan "Yahudi" itu tidaklah jelas asal-usulnya, dan sebagaimana dibahas di dalam Kitab Syaikh Dr. Mahmud 'Abdurrohmaan Kedah yang berjudul "Muujaz Tarikh Al Yahuud War rod 'ala Ba'di Mazaa'amihim Al Baathilah" (Ringkasan Sejarah Yahudi dan Bantahan terhadap Klaim Mereka yang Baathil), maka dijelaskan bahwa terdapat 4 kemungkinan dari asal-muasal penyebutan "Yahudi", yakni sebagaimana berikut ini:

 

Islam dan Orientalisme

orientalismeOrientalis, adalah kumpulan Sarjana-sarjana Barat, Yahudi, Kristen, Atheis dan lain-lain, yang mendalami bahasa-bahasa Timur (bahasa Arab, Persi, Ibrani, Suryani dan lain-lain), temtama mempelajari bahasa Arab secara mendalam. Studi ini mereka gunakan untuk memasukkan ide-ide dan faham-faham yang bathil ke dalam ajaran Islam, agar aqidah, ajaran dan da'wah Islam merosot, berkurang pengaruhnya terhadap masyarakat, tak berbekas dalam kehidupan, ...

 

Yahudi Menurut Al-Qur'an

jewsal-Qur'an tidak menggeneralisasikan sikap dan prilaku negatif tersebut terhadap keseluruhan bangsa Yahudi dan tidak secara a priori menyatakan bahwa Yahudi itu negatif. Demikian pula praktik yang dilakukan oleh umat Islam di zaman permulaan, di Yasrib (Madinah) pada saat dibuatnya Misaq Madinah, ummat Yahudi ditempatkan sejajar dengan umat Islam disertai jaminan hak dan beban kewajiban yang sama, dalam masalah yang ...

 

Ucapan Tentang Tidak Boleh Mengkafirkan Yahudi dan Nashrani

yahudi-nashrani-cover"Orang-orang Yahudi berkata: ‘Uzair itu putera Allah' dan orang Nashrani berkata: ‘Al Masih itu putera Allah'. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan ...

 

12 Rahasia Kejahatan Yahudi dalam Kitab Suci

Ide mendirikan negara Yahudi dalam perkembangan gerakan Zionis, sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Theodore Herzl. Dalam tulisannya, Der Jadenstaat (Negara Yahudi), dia mendorong organisasi Yahudi dunia untuk meminta persetujuan Turki Usmani sebagai penguasa di Palestina agar diizinkan membeli tanah di sana. Kaum Yahudi hanya diizinkan memasuki Palestina untuk melaksanakan ibadah, bukan sebagai komunitas  ....

 

Yahudi Dalam Perspektif Al-Qur'an

Tidak sedikit al-Quran berbicara tentang Bani Israel, watak dan moral mereka serta para nabi dan sejarah mereka. Surah-surah Makkiyah dipenuhi dengan pemaparan historis tentang kisah-kisah mereka, siksa Firaun terhadap mereka, dan kondisi mereka pada masa sebelum kenabian Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sedangkan surah-surah Madaniyah membicarakan tentang sikap mereka terhadap dakwah Islam dan kenabian baru, hakikat Yahudi  ...

 

Nama Yahudi Bani Israel dan Asal Usul Mereka

Yakub a.s. memiliki dua belas anak laki-laki. Al-Quran menyebut kisah Yakub dan anak-anaknya ini di berbagai tempat, di antaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 133: "Adakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kalian sembah epeninggalku?' Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu)  ..."

 

Karateristik Bani Israel Menurut Al-Qur'an

Melalui ayat-ayatnya, al-Quran memaparkan semua bentuk perilaku buruk Bani Israel terhadap bangsa lain, terhadap nabi-nabi mereka dan terhadap diri mereka sendiri. Mereka sampai berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk Allah. Al-Quran merekam perkataan dan perilaku buruk mereka ini, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Tangan Allah terbelenggu'. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat sebab apa yang  ...

 

Penggunaan Istilah “Ahli Kitab” idak Menunjukkan Keimanan

Penamaan Al-Qur'an terhadap kaum Yahudi dan Nasrani sebagai “Ahli Kitab” tidak bermakna bahwa mereka adalah kaum mukminun. Namun, maknanya adalah bahwa sebelumnya mereka merupakan penganut agama langit dan mereka memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Kita mengetahui bahwa Al-Qur'an menggunakan beberapa macam redaksi untuk mengungkapkan kaum Yahudi dan Nasrani. Ada redaksi yang memuji, ada redaksi ...

 

Yahudi dan Iblis Menurut Al-Qur'an

Dalam banyak sifat, orang-orang Yahudi memiliki kesamaan dengan Iblis. Sebagaimana yang al-Quran gambarkan dalam ayat-ayatnya, kisah Bani Israel selalu saja disebutkan setelah kisah Iblis dengan Adam. Dosa-dosa yang dilakukan Bani Israel adalah juga dosa-dosa yang dilakukan Iblis sejak mereka hadir di alam semesta ini. Iblis dikenal sebagai makhluk yang dengki. Dan orangorang Yahudi adalah orang-orang yang paling dengki di antara manusia.  ...,